تاریخ : شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱ 20 شوال 1443 Saturday, 21 May , 2022

انجام 882 عملیات تخصصی

28فروردین
انجام ۸۸۲ عملیات تخصصی نمودارگیری، چاه پیمایی ، نمودارگیری سطحی و حفاری جهت دار بر روی چاه های نفت و گاز
از سوی متخصصان شرکت ملی حفاری ایران در مدیریت خدمات ویژه محقق شد

انجام ۸۸۲ عملیات تخصصی نمودارگیری، چاه پیمایی ، نمودارگیری سطحی و حفاری جهت دار بر روی چاه های نفت و گاز

امید جنوب- متخصصان شرکت ملی حفاری ایران در مدیریت خدمات ویژه در سال 1400 موفق به انجام 882 عملیات تخصصی نمودارگیری، چاه پیمایی، نمودارگيري سطحي و مغزه گیری، عبور از جداره و حفاری جهت دار بر روی چاه های نفت و گاز شدند.